Wat

De activiteiten van Van Splunter Communicatie


Corporate Communicatie
- Ontwikkelen corporate communicatie strategie
- Ondersteuning bij vinden juiste huisstijl / uitstraling
- Helpen bij het vinden van de juiste partners
- Inbedding in de eigen organisatie

Mediacoaching
- Ontwikkelen mediastrategie
- Ondersteuning bij uitvoering PR-beleid
- Aandacht en enthousiasme creëren voor boodschap: strategie, kernboodschap, de juiste mediadragers, interne communicatie
- Ondersteunen bij uitvoering door advisering woordvoerders of zelf woordvoering doen, onderhouden perscontacten, free publicity creëren, begeleiding media-optredens, schrijven van persberichten

Concept en redactie website
De website is het ankerpunt van de digitale communicatie. Meedenken over concept met als uitgangspunten:
- Wit is de basis: rust en vertrouwen
- Smalle tekstkolommen, korte zinnen 
- Rechts uitlijnen uit den boze: delen van tekst kunnen hierdoor wegvallen
- Alinea`s maximaal 6 regels voorzien van korte tussenkoppen met de kernboodschap 

Media-en Presentatietraining
Het succes van een contact met de media of een presentatie ligt in de voorbereiding.
Voor een journalist is een interview een routineklus, maar voor zijn gesprekspartner is het maar al te vaak de eerste keer. Ook ervaren spelers weten dat blijven oefenen de sleutel is van succesvol omgaan met de media. Van Splunter Communicatie heeft  aan drie kanten van de tafel gezeten. Als actieve interviewer, als geinterviewde en als mediatrainer. U bereidt samen met ons uw kernboodschap voor. Daarna oefent u in bondig en krachtig  verwoorden.  Zo vaak dat het vertrouwd aanvoelt.

Events
`Daarna boeken signeren bij de VVD-stand en een talkshow met Ernst van Splunter, die dat goed doet.`
Frits Bolkestein in `Haags Duet, Verslag van de verkiezings- en formatieperiode`,
Prometheus 1998.
Advies bij inhoudelijke en organisatorische opzet van bijeenkomsten.Optreden als gespreksleider of dagvoorzitter.
Onderdeel van PR-strategie of onderdeel van een ad hoc-lancering van een activiteit of product. De creatieve keuze van opzet, gespreksleider, debaters versterkt de inhoudelijke boodschap.

Interimmanagement Communicatie
Tijdelijk of gedeeltelijk vervangen van het hoofd van de afdeling communicatie of mediawoordvoerder.