Profiel

1476203958.jpg

Van Splunter Communicatie vloeit voort uit meer dan 20 jaar ervaring. Opgedaanbij het creëren, organiseren en uitbouwen van diverse communicatieprojecten. Centraal staan het creëren van oplossingen voor complexe communicatievraagstukken, het verrassen van de ontvanger van de boodschap en het bij elkaar brengen van organisaties, bedrijven en vooral mensen. In de politiek (VVD), bij de bedrijfstakpensioenfondsen (VB), op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (FMO) en in de innovatieve geneesmiddelenindustrie (Pfizer) stond strategische communicatieadvisering centraal.

Complexe imago-omgeving
Rode draad hierbij was het vinden van een antwoord op de vraag: hoe leg ik de verbinding met mijn doelgroep vanuit een complexe imago-omgeving? De oplossing voor de daarmee samenhangende problemen ligt in de creatieve vonk die ontstaat tussen klant en bureau. In het zoeken naar het juiste verhaal, de juiste uiting, activiteit en alles wat daartussen ligt.

Oplossingen
Het antwoord komt in de vorm van een toespraak, prijs, evenement van korte of langere duur, brochure, film, tijdschrift of een andere communicatie-uiting. Ieder mens heeft zijn verhaal, iedere organisatie zijn drijvende kracht, elk bedrijf zijn missie. De essentie daarvan zo boven tafel krijgen dat wie wordt aangesproken ook echt bereikt wordt, is de missie van de communicatieadviseur. Snel tot de kern komen, is daarvoor onontbeerlijk. Als dat lukt, ontstaat  enthousiasme, basis van alle succes.