Kroniek

9213740658.jpg

Trump, Wilders en Calimero

Donald Trump heeft op de dag na zijn inauguratie de media de oorlog verklaard. En kort daarna deed zijn perschef het nog eens dunnetjes over. Een bewuste strategie vanuit het Witte Huis om aan iedereen te laten weten: de media liegen en de nieuwe president gaat dat aanpakken.

Eenzijdige Geert Ook Geert Wilders leeft op gespannen voet met de media. De laatste jaren geeft hij geen interviews meer. Geert communiceert eenzijdig. Als hij nieuws heeft, en dat heeft hij vaak, zendt hij zelf - meestal via Twitter- en reageert niet op vragen van journalisten over zijn boodschap.

Humor werkt op rechts Helemaal onbegrijpelijk is het niet. Journalisten, in de Verenigde Staten van Amerika en ook in Nederland, houden vaker van linkse dan van rechtse politici. Maar dat is geen reden voor de laatste groep om de media te mijden of er over te zeuren. Want het klikt vaak verrassend goed met linkse journalisten. Zeker als de geïnterviewden gewapend zijn met humor (er zijn zoveel voorbeelden dat ik er niet aan denk ze te geven) krijgen ze alle ruimte.

Geen antwoord Tot nu toe hebben de media in Nederland geen antwoord op de strategie van Geert Wilders. Het is teleurstellend dat bijvoorbeeld het genootschap van hoofredacteuren het laat afweten. Daarvoor zijn ook wel argumenten te bedenken:
·         Dreinende kinderen verdienen geen aandacht
·         Maak van Geert niet nog meer de Calimero die hij zo graag wil zijn
Alles goed en wel maar Geert zendt en zendt, en verbaast zich dat dit al zo lang goed gaat. Zo lang er geen eenduidige koers is vanuit de media, blijft hij schaterend alle ruimte nemen.

Actie, media! Terug naar de Verenigde Staten. Net zoals de president, staan de media nog meer in de schijnwerper dan in Nederland. Niets doen is geen optie, want Trump zit er tot januari 2021. Hoe hier mee om te gaan? Niet de handdoek werpen. Meteen in actie komen. Trump confronteren. Een ultimatum stellen: drie maanden. Als dan blijkt dat vragen niet mogen worden gesteld of ridicuul worden beantwoord, wegblijven van de briefings. Voor Piet Snot bij een persconferentie zitten, moet je niet laten gebeuren.

Vragen laten zien Ondertussen gewoon doorgaan met publiceren. Nieuws is nieuws. Maar als Trump – en ik zeg tegen de hoofdredacteuren hier, Wilders - geen antwoord geeft, laat dan groot je vragen zien met de mededeling dat Calimero niet onder zijn eierdop vandaan wilde komen.